Naujienos

2020 m. lapkričio – gruodžio mėnesį vyko projekto „Promoting STEAM Career“ logotipo kūrimo konkursas, kuriame dalyvavo 7-11 klasių Meškuičių gimnazijos ir 7-8 klasių Naisių skyriaus mokiniai. Konkursui buvo pateikti 42 darbai, 2 darbai atlikti kompiuteriu ir 40 darbų piešti įvairia technika. Mokytojų komisija atrinko 16 geriausių mokinių darbų. Gruodžio 7-11 dienomis per Google Forms vyko balsavimas, kuriame dalyvavo 45 mokiniai ir mokytojai. Išrinkti 4 daugiausiai balsų surinkę darbai.

Nugalėtojai:

1 vieta. Dovydas Jančauskas, IIIG Meškuičių gimnazija.

2 vieta. Alejandro Deiron Ivaškevičius, 8 kl. Naisių skyrius.

3 vieta. Rokas Ružinas, IIIG Meškuičių gimnazija.

4 vieta. Rugilė Danauskaitė, 7 kl. Meškuičių gimnazija.

Sveikiname nugalėtojus! Dėkojame visiems mokiniams, dalyvavusiems konkurse.

Dovydo Jančausko sukurtas logotipas dalyvaus visų projekto partnerių geriausių logotipų konkurse.

Erasmus+

Šiaulių r. Meškuičių gimnazija 2020–2022 m. m. vykdys net 4 Erasmus+ KA2 mokyklų mainų partnerystė bendradarbiavimo inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais įtraukiant mokinius projektuose „Computer skills in modern education“ („Kompiuteriniai įgūdžiai šiuolaikiniame švietime“), „Promoting STEAM career“ („STEAM skatinimas karjerai“), „Mixing & Enriching Us“ („Kuo daugiau susipažinsime su įvairių kultūrų šalimis, tuo labiau praturtėsime“ , o vykdant projektą „Augmented reality-3D“ („Papildytoji realybė-3D“) bus skirtas dėmesys mokytojų tobulinimuisi.

Gimnazijos partneriais tapo iš Rumunijos, Italijos, Turkijos, Bulgarijos, Ispanijos, Graikijos, Šiaurės Makedonijos, Vengrijos, Estijos. Projektų vykdymo metu mokytojai ir mokiniai, bendraudami ir bendradarbiaudami su užsienio šalių mokytojais ir mokiniais, dalyvaus projektinėse veiklose, lavins kompiuterinius įgūdžius,  išmoks tinkamai naudotis moderniosiomis technologijomis, susipažins su skirtingomis švietimo sistemomis, įvairių Europos šalių kultūra ir paveldu, didins susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais ir matematika (STEAM), susipažins su karjeros STEAM galimybėmis, ugdys komandinio darbo ir kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, tobulins užsienio kalbų įgūdžius.

Jau įvyko visi keturi susitikimai su projektų koordinatoriais ir partneriais virtualioje erdvėje. Susitikimų metu buvo aptartos projektų veiklos bei darbų pasiskirstymas. Labai gaila, bet dėl pandemijos projektų mobilumai, bent jau kol kas, negali būti vykdomi. Tikimės, kad pandemija atsitrauks ir projektus galėsime vykdyti kaip yra numatyta.

Projektai buvo pristatyti Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos bendruomenei per MEET programą.

AČIŪ

Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos Naisių skyrius DĖKOJA Rusnės ir Arno seneliams už paramą mokyklai, dovanojus pianiną.

Pagarbiai, Naisių skyrius

 Informuojame, kad lapkričio 9-27 dienomis
      1-4 klasių mokiniams, kaip ir šią savaitę, pamokos ir veiklos vyks įprasta tvarka mokykloje pagal nustatytus saugumo reikalavimus.
5-10 klasių mokiniai bus ugdomi mišriuoju būdu, t.y. dalis 5-8 klasių mokinių bus ugdomi tiesioginiu būdu mokykloje, kita dalis mokysis nuotoliniu būdu (iš namų) pagal įprastus pamokų tvarkaraščius.
  Lapkričio  9-13 dienomis:
5, 6 klasių mokiniai bus ugdomi tiesioginiu būdu (atvykstant į mokyklą);  
7,8 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu iš namų.
Lapkričio 16 -20 dienomis:
5, 6 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu iš namų;
7, 8 klasių mokiniai bus ugdomi tiesioginiu būdu (atvykstant į mokyklą);  
Mokiniai, kurie mokysis nuotoliniu būdu, visą informaciją apie atliekamas užduotis ir vaizdo pamokas sekite google classroom paskyroje, elektroniniame Mano dienyne.
       Informuojame, kad veido apsaugos priemonės nuo lapkričio 9 d. bus privalomos visiems mokiniams nuo 6 m. tiek pamokų, tiek pertraukų metu.
     Pasikeitus situacijai, visą su ugdymo procesu susijusi informacija, bus atnaujinama elektroniniame Mano dienyne, mokyklos elektroninėje svetainėje ir mokyklos facebook paskyroje.
 Saugokime save ir kitus. Būkime sveiki.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Grušienė