Erasmus+

Šiaulių r. Meškuičių gimnazija 2020–2022 m. m. vykdys net 4 Erasmus+ KA2 mokyklų mainų partnerystė bendradarbiavimo inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais įtraukiant mokinius projektuose „Computer skills in modern education“ („Kompiuteriniai įgūdžiai šiuolaikiniame švietime“), „Promoting STEAM career“ („STEAM skatinimas karjerai“), „Mixing & Enriching Us“ („Kuo daugiau susipažinsime su įvairių kultūrų šalimis, tuo labiau praturtėsime“ , o vykdant projektą „Augmented reality-3D“ („Papildytoji realybė-3D“) bus skirtas dėmesys mokytojų tobulinimuisi.

Gimnazijos partneriais tapo iš Rumunijos, Italijos, Turkijos, Bulgarijos, Ispanijos, Graikijos, Šiaurės Makedonijos, Vengrijos, Estijos. Projektų vykdymo metu mokytojai ir mokiniai, bendraudami ir bendradarbiaudami su užsienio šalių mokytojais ir mokiniais, dalyvaus projektinėse veiklose, lavins kompiuterinius įgūdžius,  išmoks tinkamai naudotis moderniosiomis technologijomis, susipažins su skirtingomis švietimo sistemomis, įvairių Europos šalių kultūra ir paveldu, didins susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais ir matematika (STEAM), susipažins su karjeros STEAM galimybėmis, ugdys komandinio darbo ir kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, tobulins užsienio kalbų įgūdžius.

Jau įvyko visi keturi susitikimai su projektų koordinatoriais ir partneriais virtualioje erdvėje. Susitikimų metu buvo aptartos projektų veiklos bei darbų pasiskirstymas. Labai gaila, bet dėl pandemijos projektų mobilumai, bent jau kol kas, negali būti vykdomi. Tikimės, kad pandemija atsitrauks ir projektus galėsime vykdyti kaip yra numatyta.

Projektai buvo pristatyti Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos bendruomenei per MEET programą.

AČIŪ

Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos Naisių skyrius DĖKOJA Rusnės ir Arno seneliams už paramą mokyklai, dovanojus pianiną.

Pagarbiai, Naisių skyrius

 Informuojame, kad lapkričio 9-27 dienomis
      1-4 klasių mokiniams, kaip ir šią savaitę, pamokos ir veiklos vyks įprasta tvarka mokykloje pagal nustatytus saugumo reikalavimus.
5-10 klasių mokiniai bus ugdomi mišriuoju būdu, t.y. dalis 5-8 klasių mokinių bus ugdomi tiesioginiu būdu mokykloje, kita dalis mokysis nuotoliniu būdu (iš namų) pagal įprastus pamokų tvarkaraščius.
  Lapkričio  9-13 dienomis:
5, 6 klasių mokiniai bus ugdomi tiesioginiu būdu (atvykstant į mokyklą);  
7,8 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu iš namų.
Lapkričio 16 -20 dienomis:
5, 6 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu iš namų;
7, 8 klasių mokiniai bus ugdomi tiesioginiu būdu (atvykstant į mokyklą);  
Mokiniai, kurie mokysis nuotoliniu būdu, visą informaciją apie atliekamas užduotis ir vaizdo pamokas sekite google classroom paskyroje, elektroniniame Mano dienyne.
       Informuojame, kad veido apsaugos priemonės nuo lapkričio 9 d. bus privalomos visiems mokiniams nuo 6 m. tiek pamokų, tiek pertraukų metu.
     Pasikeitus situacijai, visą su ugdymo procesu susijusi informacija, bus atnaujinama elektroniniame Mano dienyne, mokyklos elektroninėje svetainėje ir mokyklos facebook paskyroje.
 Saugokime save ir kitus. Būkime sveiki.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Grušienė


Spalio 16 dieną mūsų mokykloje lankėsi Nacionalinio sveikatingumo instituto mokslų projektų vadovas, biomedicinos mokslų daktaras, dėstytojas Artūras Sujeta. Jis 7-8 klasių mosleivius supažindino su šiuolaikinės mitybos mokslais, lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis ir jų prevencija.

Dėstytojas įtikino moksleivius, kad mitybą reikia derinti su fiziniu aktyvumu.

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra 20201016_094627-1024x768.jpg

Vadovaujantis Šiaulių r. savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T – 139 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Naisių mokyklą“, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.  Šiaulių r. Naisių mokykla tampa Meškuičių gimnazijos skyriumi ir

2020-2021 m.m. formuojama ikimokyklinė – priešmokyklinė grupė 2-6 metų vaikams (10,5 val.) ir 1-8 klasės.

 

KVIEČIAME MOKYTIS MŪSŲ MOKYKLOJE!!!!

 Mūsų mokykloje:

  • teikiamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinį bei pirmos pakopos pagrindinis ugdymas (5-8 kl.);
  • ugdymo programos pritaikytos kiekvienam mokiniui;
  • nedidelės klasės, tad dėmesys kiekvienam vaikui;
  • mokykloje dirba kūrybiški, atsakingi ir savo darbą mylintys mokytojai;
  • daug dėmesio skiriama IKT panaudojimui. Mokykloje vyksta integruotos pradinių klasių ir IKT pamokos, mokantis įvairių dalykų: lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo ir t.t.;
  • visų dalykų žinias mokiniai gali gilinti mokomųjų dalykų trumpalaikėse konsultacijose: ruošiami mokiniai olimpiadoms, konkursams, teikiamos individualios konsultacijos, turintiems mokymosi sunkumų;
  • mokiniai atvežami ir parvežami mokyklos transportu;
  • mokykloje veiks nemokama Prailgintos dienos grupė, kurioje vaikai atliks ne tik namų darbų užduotis, bet ir ugdys kūrybinius gebėjimus, bus sudaromos sąlygas saviraiškai neformaliajame ugdyme: Žemaitukų žirgyno ir  literatūrinio muziejaus lankymas, Naisių kaimo edukacinių erdvių naudojimas, sportinė veikla;
  • mokyklos bendruomenės veikla pagrįsta bendradarbiavimu, atsakomybe, pasitikėjimu, pagarba.

 

 Raštinės darbo laikas:
• pirmadieniais – penktadieniais 8.00–14.00 val.,
 Papildomos informacijos teiraukitės telefonais:
• (8-41) 386035 – mokyklos raštinė,
• +37062091308 – mokyklos direktorius,

 Mokyklos el. pašto adresas:

naisiumokykla@gmail.com

Mokyklos internetinė svetainė :

https://www.naisiai.siauliai.lm.lt/

 

 

Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Šiaulių r. Naisių mokyklos patvirtinta mokinių priėmimo tvarka. Prašymo forma pridedama:  http://www.naisiai.siauliai.lm.lt/wp-content/uploads/2020/07/prasym.priimti-i-mokykla.doc

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje.